Miért válnak vezetővé a nárcisztikus személyek?

Mi motiválja a nárcisztikusokat a vezetővé válásban, és melyek azok a személyiségbéli jellemzők, amelyek segítik őket ebben?

Manapság már alig találkozunk olyannal, aki ilyen vagy olyan formában, de ne találkozott volna a nárcizmussal. Sajnálatos módon még manapság is él az a nézet, hogy habár a nárcisztikus vezetőknek vannak „szükséges rossz” tulajdonságaik, alapvetően hasznosak a cégek számára. Lassan, de biztosan egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ez egy tévképzet. Egyszer és mindenkorra le kell szögezni, hogy nem „szükséges rossz” tulajdonságokról van szó, hanem olyanokról, amelyek teljesen meg tudnak mérgezni egy szervezeti kultúrát és légkört! (Amikor a vezető nem kiég, hanem kiéget)

Elsőre például inspiráló lehet az általuk lefestett mesés jövőkép. Amikor azonban ez nem válik valóra, az csalódáshoz és motivációvesztéshez vezet. A nárcisztikus vezetők emellett szentül hiszik, hogy mindent ők tudnak jobban. Ebből kifolyólag pedig nem engedik a beosztottjaikat bizonyos témákban önállóan dönteni és cselekedni. Az előző cikkünkben (A nárcisztikus vezetők 4 + 4 ismertetőjegye) sorra vettük, hogy mely jelek felismerése segíthet a nárcisztikus emberek beazonosításában.

De akkor miért van ennyi nárcisztikus a vezetők körében, ha ennyire ártalmasak? – merülhet fel bennünk a kérdés. Az egész populációt tekintve ugyanis csupán az emberek elenyésző százaléka nárcisztikus, míg a menedzserek körében elérheti a 20%-ot. Ez azt sugallja, hogy a nárcisztikusok nem egyszerűen sikeresek a karrierjükben, hanem nagyobb eséllyel válnak előbb vagy utóbb vezetőkké!

A Nárcisztikus vezetők fajtái

  1. A Rosszindulatú nárcisztikusokra jellemző, hogy…
    …manipulatívak, rendkívül dominánsok, hajlamosak az agresszióra és a kegyetlenségre. Ezen formája a nárcizmusnak már klinikai szempontból személyiségzavarnak tekinthető és a teljes populáció körülbelül 1-2% érintett ebben.
  2. A Sebezhető nárcisztikusok…
    …önmagukra fókuszálnak és felhatalmazva érzik magukat másokhoz képest. Azonban viszonylag félénkek, aggódó természetűek, alacsonyabb az önbecsülésük és érzékenyek az őket ért kritikára
  3. A Grandiózus nárcisztikusok pedig…
    …felnagyított énképpel rendelkeznek, vakmerőek, extrovertáltak és karizmatikusak. Továbbá hajlamosak érzéketlennek lenni mások érzelmeire, felhatalmazva érzik magukat és nem riadnak vissza mások manipulációjától sem, hogyha az érdekük úgy kívánja.

Ez a fajta nárcisztikus az, amelyik a leginkább fellelhető a vezetői pozíciókban lévő személyek körében. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a sikerességük oka meg kell közelebbről vizsgálnunk, hogy mi motiválja a grandiózus nárcisztikusokat, és melyek azok a személyiségbéli jellemzők, amelyek segítik őket abban, hogy ezeket érvényre juttassák.

Mi motiválja a nárcisztikusokat?

Alapvetően három olyan motivátor van, ami hozzájárul ahhoz, hogy a nárcisztikusok vezetővé váljanak: a hatalom, a dominancia és az elismerés.

Hatalom

A hatalom motivátor esetén a személy értékeli és keresi a versenyhelyzeteket és a kihívásokat, illetve azt hogy mások befolyásosként tekintsenek rá. Továbbá élvezik az olyan élethelyzeteket, amelyek során lehetőségük van másokat irányítani és kontrollálni.

Dominancia

A dominancia gyakorlatilag a hatalom kiegészítése, mivel a mások fölé való helyezkedés általi hatalomgyakorlásról és befolyásolásáról szól.

Elismerés

Az elismerés esetében a teljesítmény nyilvános megbecsülésére vágynak az emberek. Továbbá arra, hogy lehetőségük legyen minél többet a figyelem középpontjába kerülni, s ezáltal láthatóak, ismertek legyenek. A nárcisztikusok jellemzően magas önbecsüléssel rendelkeznek, amely viszonylag könnyen megingatható. Így folyamatos külső megerősítésre van szükségük, hogy fenntartsák ezt az önbecsülési szintet.

Ezek a motivátorok természetesen nem csak a nárcisztikus emberekre jellemzőek. Megkülönböztető erővel az bír, hogy milyen eszköztárral rendelkezik az adott személy, hogy érvényre juttassa ezen motivációit.

Melyek a nárcisztikusok azon személyiségjellemzői, amelyek előnyt jelentenek?

A nárcisztikusok kifejezetten beszédes, karizmatikus személyek, akik ügyesen alakítanak ki pozitív első benyomást. Ezen tulajdonságok miatt már egy első körös interjú során pozitív képet alakítanak ki magukról a másik félben. A kedvező benyomásformáláshoz hozzájárul az is, hogy jellemzően nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai kinézetükre. A jó megjelenésű emberek elsőre ugyanis intelligensnek, szimpatikusnak és sikeresnek tűnnek. Mindezek azonban csupán rövid távon jelent előnyt, mivel egy idő után fény derül a nárcisztikus személy negatív vonásaira is.

További fontos tulajdonságuk, hogy a „cél szentesíti az eszközt” elvet mind az emberi kapcsolataikkal, mind pedig a szabályokkal kapcsolatban előszeretettel alkalmazzák. Jellemző, hogy felhatalmazva érzik magukat, hogy megszegjék a szabályokat a kívánt cél elérésének érdekében. Azok a vezetők pedig, akik becsületesen követik a szabályokat, hátrányba kerülnek a nárcisztikusokkal szemben emiatt. és Az emberi kapcsolataikban úgy jelenik meg a fenti elv, hogy hajlandóak manipulálni és kihasználni másokat, ha a helyzet „úgy kívánja”. Ha mindezeket társítjuk azzal, hogy kiváló politikai érzékük van – azaz átlátják a szervezeti hatalmi játszmák rendszerét – versenyelőnyt jelent akár még olyanokkal szemben is, akiknek a szakmai tudása magasabb szinten áll, mint az övék.

Összegezve tehát a nárcisztikus vezetők olyan motivátorokkal és személyiségbéli jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek kiegészítik és egyben erősítik egymást. A nárcisztikusok ugyanis vágynak arra, hogy másokat irányítsanak, befolyásoljanak és kontrolláljanak (lásd.: Hatalom). Ezen szükségletek érvényesülését segíti az, hogy beszédesek, szeretnek a figyelem középpontjában lenni, karizmatikusak és, hogy jobbnak képzelik magukat másoknál. Ráadásul a gazdasági élet profitál a nárcisztikusokból, így folyamatosan egy olyan pozitív megerősítést kapnak, hogy a működésmódjuk helyes. Ennek következtében a már meglévő nárcisztikus viselkedésformák még inkább felerősödnek és egy önmagát gerjesztő kölcsönhatás alakul ki. A következő cikkünkben azt fogjuk vizsgálni, hogy milyen problémákat okozhatnak a nárcisztikus vezetők a munkahelyen.

Az elmúlt években elterjedt az a megfogalmazás, hogy valójában nem is a tehetségekért (és megtartásukért) folyik a harc a piacon, hanem maguk a tehetségek ellen. Erős és provokatív mondás, de a kilépési számok, vagy az elkötelezettségi indexek eredményei alapján sajnos van benne bőven igazság. Csatlakozzatok hozzánk a következő webinárunkon, ahol tovább boncolgatjuk a Nagy Felmondási Hullám okait, ezúttal a vezetők szerepét megvizsgálva.

nárcisztikus vezetőknárcizmusVezetői hibák
Előző bejegyzés
Amikor a vezető nem kiég, hanem kiéget
Következő bejegyzés
Melyik a nagyobb: az arcod vagy a magabiztosságod?

A cikk szerzője

További cikkeink