Hogan LEAD

Hogan LEAD

„Vezetés a következő szinten.”

A vezetés lényeges tényező. A legtöbb szervezet sikeressége attól függ, hogy a vezetők mennyire képesek fontos, taktikai döntéseket hozni, alkalmazkodni a változó piaci trendekhez és megalkotni a cég vízióját. Ha kompetens vezető áll a szervezet élén, az alkalmazottak és a cég prosperál. A rossz vezetés szinte mindig elkötelezettség nélküli dolgozókkal, céges korrupcióval és üzleti kudarcokkal jár együtt.

A Hogan Lead riport segít megérteni a vezető kompetenciáit, kihívásait és alapmotivációit, miközben olyan stratégiai önismerettel ruházza fel, amely jóból kiválóvá emeli.

Hogan LEAD Riport

Leadership Potential Riport

A Potential riport a személy vezetői képességeivel foglalkozik. A hét alapvető személyiségdimenzió mentén kompetencia és következmény szintjén emeli ki és mutatja be a személy viselkedését, melyekre adott esetben fejlesztési javaslatokat is megfogalmaz. Dimenziónként öt, kifejezetten vezetői kompetenciát részletez, amelyek tehát kifejezetten vezetői munkakörnyezetben fontosak, és például a csapat teljesítményét is befolyásolják. A riport ezen felül alskála szinten is tartalmazza a személy eredményeit, amely kiváló alapot nyújt egy mélyebb fejlesztési folyamathoz.
Minta riport:

Leadership Challenge Riport

A Challenge riport leírja, hogy a személy hogyan gondolkodik, hogyan viszonyul a döntési helyzethez, valamint hogyan kezeli a beosztottjait stresszhelyzet, nyomás, fáradtság vagy unalom alatt. A riport továbbá rámutat az adott vezető azon viselkedéseire, melyek a karrierjét veszélyeztethetik, illetve gátolhatják egy koherens és jól teljesítő csapat felépítésében. Ezen buktatók fő veszélye, hogy az adott személy erősségeiből fakadhatnak, és nem feltétlenül a döntés minőségét vagy jóságát veszélyeztetik, hanem azt, ahogy a vezetői ezeket meghozza, közzéteszi és elfogadtatja. Ezáltal nem a szakmai oldalra vonatkoznak, hanem az interperszonális, kapcsolódó elemekre, amelyek a döntéssel járnak. A riport összesen 11 veszélyzóna mentén mutatja be a jelöltet, különböző rizikó-kategóriákba sorolva őt, bemutatván, hogy milyen rögzült viselkedéses forma vezethet az ő és sok esetben a vezetett szervezet vagy csapat bukásához.
Minta riport:

Leadership Values Riport

A Values riport azokat az értékeket, vágyakat, preferenciákat tárja fel, amelyeket a személy életében fontosnak tart, és elérésükre törekszik. Ezek az ő motivátorai, amelyek jelenlétében elkötelezett és kiváló munkát végez az adott szervezetben. A riport továbbá megmutatja ezen motivációs források fényében azt a környezetet, illetve vállalati kultúrát amelyben ő a legjobban érzi majd magát, továbbá fényt derít arra is, hogy a személy, mint vezető, mivel motiválja és hogyan vezeti majd saját beosztottjait.
Minta riport:

Coaching Riport

A Coaching riport egy kiegészítő, bizonyos tekintetben munkafüzet jellegű külön összegző riport, amely a Potential, a Challenge és a Values riportokat fogja össze. Egy öt lépéses struktúrában gondolkozva viszi végig a személyt a csatolt dokumentumokon és egy önindította, önmaga által kormányzott fejlesztési folyamaton, ahol különböző feladatokat is állít a személy elé. Kiválóan alkalmazható coaching során.
Minta riport:

Share This