Hogan DEVELOP

Hogan DEVELOP

„Fejlessze kulcsembereit.”

Az üzleti életben az emberi erőforrás jelenti a hozzáadott értéket és a kompetitív előnyt. Egy olyan környezetben, ahol a legtöbb cég ugyanazt az erőforrást és technológiát használja, a sikeres vállalatok többnyire elkötelezett és motivált munkaerejük miatt emelkednek ki a többiek közül.

A Hogan Develop riportok arra használják a személyiség felmérését, hogy azonosítsák a munkahelyi erősségeket, hiányosságokat és alapértékeket, valamint, hogy fejlesztési és vezetési javaslatokat adjanak, amelyek biztosítják, hogy a vállalat a lehető legtöbbet hozza ki az alkalmazottaiból, miközben ők a lehető legtöbbet hozzák ki karrierjükből.

Hogan DEVELOP Riport

Career Riport

A Career Riport leírja, hogy az egyén hogyan viselkedik különböző üzleti körülmények között, erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg, valamint részletes fejlesztési javaslatokat tartalmaz karrier menedzsmenttel kapcsolatban. Hét alapvető személyiségjellemző mentén elemzi a személyt, amely skálák eredményeit szövegesen és grafikusan is ábrázolja. Ezek a jegyek a következők: önszabályozás, ambíció, társaságkedvelés, személyközi érzékenység, szisztematikus, kíváncsi és tanuláshoz való viszony. A riport továbbá pontosan meghatározza azokat a viselkedési tendenciákat, amelyek hatással lehetnek a munkahelyi teljesítményre. Mivel a skálák eredményei önmagukban is szerepelnek, a személyiséget illető teljes rajz lehetővé teszi, hogy konkrét helyzetek, munkakörök és feladatok kapcsán is előrejelezzük az adott személy beválását.
Minta riport:

Manage Riport

A Manage Riport a teszt kitöltőjének felettese számára ad részletes szöveges és grafikus leírást az adott illető erősségeiről, fejlesztendő területeiről, továbbá arról, hogy az adott illetőt hogy lehet hatékonyan vezetni, hogy érdemes vele kommunikálni. Megmutatja, hogy a felettesnek mire kell vigyáznia a jelölt kapcsán, és mikre építhet mind a hét fontos személyiségdimenzióban: önszabályozás, ambíció, társaságkedvelés, személyközi érzékenység, szisztematikus, kíváncsi és tanuláshoz való viszony.
Minta riport:

Compass Riport

A Compass Riport a személy értékstruktúráját tárja fel, azokat a motivációkat és szükségleteket, amelyek mozgatják az élete és mindennapi munkája során, továbbá azokat is, amelyek közömbösek számára. A riport kiválóan alkalmas a Személy-Munkakör és a Személy-Munkakörnyezet (vállalati kultúra) közötti megfelelés eldöntésére, hiszen a vállalati értékekkel és kultúrával összehasonlítva fény derül a különbözőségekre és együttállásokra. Ezen kívül a riport előrejelzi, hogy az adott személy vezetőként milyen motivációs környezetet fog teremteni beosztottjai számára.
Minta riport:

Interpret Riport

Az Interpret riport a munkahelyi teljesítmény szempontjából felmért személyiségprofilt mutatja be grafikusan és szövegesen, részletesen megadva az összetevőket is, illetve ezek összefüggését. A hét fő skála és a foglalkozási skálák esetén a riport mind a 42 Hogan-i alskála hozzájárulása megmutatja, amely miatt kiválóan alkalmas pontos fejlesztési tervek összeállításának támogatására, és annak megismerésére, hogy mely részjellemzők járulnak hozzá egy-egy fő skála eredményéhez. Mindezek alapján kiderülhet, hogy a kitöltőben hol rejlenek kiaknázatlan potenciálok.
Minta riport:

Share This