SZEREZZEN MEGBÍZHATÓ ELŐREJELZÉST
A JÖVŐBELI TELJESÍTMÉNYRŐL.

Személyiség és motiváció mérés

A kutatás és a gyakorlat ismételten bebizonyította, hogy a személyiség az egyik legjobb előrejelzője annak, hogy az emberek hogyan építenek ki kapcsolatokat másokkal, hogyan érzékelik a körülöttük lévő világot, valamint hogyan passzolnak bele egy pozícióba és teljesítenek a munkájukban. Mindezek nagymértékben előrejelzik a munkahelyi teljesítményt, megjósolva a jelölt viselkedését, kompetenciáit, rálátást biztosítva a jelölt erősségeire és fejlesztendő területeire, valamint motivációira és értékeire.

A személyiségmérés eredményei tehát felhasználhatók a jelöltek munkastílusának azonosítására, alapvető motivátoraik megismerésére, és segítségükkel felismerhetők azok a viselkedéses mintázatok, amelyek a munka során alááshatják teljesítményüket, másokkal való kapcsolataikat és csorbíthatják hírnevüket. Ezeknek az információknak a megismerése javíthatja a felvételi folyamatok hatékonyságát, a megfelelő jelöltek kiválasztása pedig növelheti a vállalata termelékenységét és bevételeit.

Ezért kerültek a személyiségtesztek előtérbe a munkatársak kiválasztási folyamataiban.

ELŐNYÖK

Minden személyiség- és motivációs mérőeszköz számítógépen, online kitölthető

Az eredmények több nyelven, nemzetközi és helyi normáknak megfelelően skálázva is rendelkezésre állnak

A teszteredmények és riportok automatikusan generálódnak, a teszt kitöltését követően azonnal rendelkezésre állnak, megbízható előrejelzést adva a jelöltek potenciáljáról és jövőbeli sikerességéről

Szeretne többet megtudni arról, hogy az Assessment Systems hogyan segíthet a szervezetének a jelölt személyiségének és motivációjának felmérésében?

A személyiségmérő eszközök használata nemcsak növeli a kiválasztási folyamatok objektivitását, hanem ezen mérési eljárások ismerete hozzájárul a “személyiségtípusok” megismeréséhez és tudást biztosít az azokhoz kapcsolódó viselkedésekről is. Ennek segítségével profilozhatók az egyes munkakörök, könnyebbé válik a jelöltekkel szemben támasztott reális elvárások kialakítása. Mivel minden egyes munkakör sikeres betöltése más és más személyiségprofilt kíván, ezért a jelöltek személyiségeredményei alapján azonnal megállapítható, hogy melyek lesznek az erősségeik és melyek lesznek a fejlesztendő területeik az adott pozíció esetén.

A SZEMÉLYISÉGMÉRŐ ESZKÖZÖK ÉS A JELÖLT ALKALMASSÁGÁNAK KAPCSOLATA:

Nem struktúrált interjú

0.2

korrelációs érték

Struktúrált interjú

0.4

korrelációs érték

Mentális képesség teszt

0.54

korrelációs érték

Személyiség teszt

0.6

korrelációs érték

Share This