Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek arra a használatra és regisztrációra melyek a www.asystems.as weboldalon (illetve a www.asystems.co.uk valamennyi domainjén) és annak minden aldomainjén (továbbiakban: “Weboldal”) történik. Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és egyetért a feltételek, valamint az alkalmazandó törvények és rendelkezések betartásába. Ha nem ért egyet ezekkel a kifejezésekkel, ne használja ezt a weboldalt.
Ez a weboldal tartalmazhat más, szabadalmi közleményeket és szerzői jogi információkat, amelyeknek a feltételeit be kell tartani és követni kell. A weboldalon található információk technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat tartalmazhatnak.
A honlapon található információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók vagy frissíthetők. Az Assessment Systems International (továbbiakban: “ASI”) a leírt termékekben, programokban és szolgáltatásokban fellelhető információkban bármikor javításokat és/vagy változtatásokat is tehet előzetes értesítés nélkül. Az ASI nem vállal felelősséget a weboldalon megadott információk pontosságáért, és az ilyen információk felhasználása a vevő saját kockázatával történik.

2. Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásához, módosításához vagy törléséhez való jog

Az ASI és a vállalatcsoport valamennyi vállalata fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja, módosíthatja, hozzáadhat vagy törölhet részeket az Általános Szerződési Feltételekből. Kérjük, hogy a Általános Szerződési Feltételeket rendszeresen ellenőrizze. A weboldal folyamatos használata azt jelenti, hogy elfogadja az ilyen változtatásokat vagy törléseket.

3. Szerzői jog és a webhely tartalmának használata

Ez a weboldal és az általa tartalmazott, illetve tartalmazandó összes információ, beleértve a cikkeket, emlékeztetőket, hírleveleket, riportokat, sajtóközleményeket, véleményeket, szövegeket, könyvtárakat, útmutatókat, fényképeket, illusztrációkat, védjegyeket, márkaneveket (továbbiakban: „Tartalom”) az ASI tulajdonát képezi, és a jogosulatlan másolás és terjesztés ellen szerzői jogokkal, szabadalmakkal vagy bármely más szellemi tulajdonjogi törvényekkel védett.

4. Hivatkozások

Az ASI engedélyezi és ösztönöz a weboldal Tartalmára mutató hivatkozások használatára. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor visszavonhassuk az engedélyt. Az ASI nem tesz semmilyen nyilatkozatot semmilyen más weboldalról, amelyhez hozzáférhet ezen a Weboldalon keresztül. A nem ASI weboldalra mutató hivatkozások nem jelentik azt, hogy az ASI támogatja vagy elfogadja a weboldal tartalmának vagy használatának felelősségét.

5. Adatvédelem

Az ASI nem fogja közzétenni az Ön nevét vagy más módon nyilvánosságra hozni, hogy anyagokat vagy egyéb információkat nyújtott be, kivéve ha:
a) Az ASI megkapja az Ön nevének használatához szükséges engedélyét; vagy
b) Az ASI először értesíti Önt arról, hogy a weboldal egy bizonyos részéhez benyújtott anyagokat vagy egyéb információkat közzé teszik, vagy más módon felhasználják az Ön nevével; vagy
c) Az ASI köteles erre törvényt alkalmazni. További információért olvassa el az Assessment Systems International teljes Adatvédelmi Szabályzatát.

6. Feliratkozási Feltételek

Amikor regisztrál vagy jelentkezik az ASI hírlevélre való feliratkozással, vagy bármilyen kapcsolattartási formával, pontos, teljes és aktuális regisztrációs adatokat kell megadnia, és Ön vállalja, hogy az ASI-t az ezekben bekövetkező változások során haladéktalanul frissíti. A Weboldalra egyénileg való feliratkozás csak azok számára áll rendelkezésre, akik legalább 18 évesek. A Weboldal használatának joga személyesen az Öné, és nem ruházható át más személyre.

7. Válaszok online megkeresésekre

Időről időre az ASI felajánlhatja, hogy információt vagy anyagokat küld e-mailen vagy más módon az érdeklődőknek. Az ASI fenntartja magának a jogot, hogy abszolút megfontolási jogkörében elutasítsa az ilyen információk vagy anyagok iránti kérelmeket, illetve az ilyen információk vagy anyagok bármiféle okból bármely személy számára történő átadását.

8. Jótállási Nyilatkozat

A honlapon található összes információt az ASI szolgáltatja és ennek használata saját felelősségére történik. A weboldal a karbantartás, a számítógépes hardverek vagy szoftverek hibás működése vagy más okok miatt elérhetetlenné válhat az Ön számára, és kárt okozhat a rendszerében vagy a műveletekben. Az ASI semmiféle nyilatkozatot és/vagy garanciát nem vállal, kifejezetten vagy hallgatólagosan sem. Továbbá az ASI semmilyen körülmények között, sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős, illetve az ASI-val szemben semmiféle követelést nem igényelhet a Weboldal vagy bármely más, ehhez kapcsolódó weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos károkért, beleértve, korlátozás nélkül, az elvesztett nyereséget, az elvesztett adatokat, az üzleti megszakítást vagy a programok vagy egyéb adatok elvesztését az adatkezelő rendszerében vagy más módon. Végül az ASI semmilyen garanciát nem vállal a weboldalon elérhető vagy vitatott termékek vagy szolgáltatások pontosságáért, megbízhatóságáért, minőségéért vagy elérhetőségéért, illetve az ASI termékeiről és szolgáltatásairól kapott információk sem hozhatnak létre ilyen garanciát.

Share This